Search by job, company or skills

Chuyên viên chính Chính sách IFRS - Hà Nội - TA119

VPBank

  Highlights

  Job Description

  More Info

  Recruiter Info

2-3 Years
2 months ago
21 Viewed
0 Applied

Job Description

M T Cng Vic

 • K ton: Hch ton nghip v k ton theo IFRS trn Kondor v s 2L. H tr ci tin cc cng c tnh ton, cng c hch ton s liu theo IFRS
 • Bo co: Lp, r sot cc bo co tiu chun v ti chnh/ k ton, pht hin v bo co cc im cha chnh xc
 • T vn: gii quyt cc thc mc/ yu cu da trn chnh sch k ton, cc quy nh v tiu chun k ton
 • Xy dng chnh sch v hng dn: h tr xy dng chnh sch khung v hng dn chi tit theo IFRS
 • R sot: nh k i chiu d liu Kondor - SAP - DWH; nh k i chiu v tm s khc bit gia s VAS - IFRS. H tr gii quyt cc vn pht hin trong quy trnh r sot
 • Xy dng quy trnh: h tr xy dng cc quy trnh thuc trch nhim ca Phng
 • Qun l d n: Tham gia cc d n c giao cho phng nh d n Treasury, d n IFRS 9 theo phn cng c th ca D n
 • Pht trin con ngi: Tham gia cc chng trnh hc ca VPBank cng nh ca cc t chc ngh nghip khc. On - the- job training. Ging dy mt s kha o to nghip v ph hp
 • Thc hin cc sng kin & cng vic nng cao tri nghim khch hng

Yu Cu Cng Vic

 • Trnh hc vn: Tt nghip i hc tr ln cc chuyn ngnh ph hp nh K ton, Kim ton, Ngn hng
 • Kin thc/ Chuyn mn c lin quan:
 • Cc chng ch/ kha hc ca cc t chc ngh nghip uy tn nh ICAEW, ACCA, VACPA
 • c o to v c hiu bit v kin thc k ton, k nng i chiu d liu, phn tch bo co
 • Cc k nng:
 • Thnh tho tin hc vn phng
 • Trnh Ting Anh: thnh tho c 4 k nng
 • Kinh nghim lin quan: C 2-3 nm kinh nghim trong lnh vc Ngn hng v bo co ti chnh, chnh sch ti chnh
 • Cc nng lc cn c:
 • Nhanh nhn hot bt, kh nng nm bt cng vic nhanh
 • C t duy sng to, chm ch lm vic
 • C thi cu th v tham vng
 • Kh nng lm vic c lp, phi hp lm vic nhm tt
 • Kh nng giao tip mch lc

QUYN LI

 • Thu nhp hp dn, lng thng cnh tranh theo nng lc
 • Thng cc Ngy l, Tt (theo chnh sch ngn hng tng thi k)
 • c vay u i theo chnh sch ngn hng tng thi k
 • Ch ngy php hp dn theo cp bc cng vic, c hng ch du lch h
 • Bo him bt buc theo lut lao ng + Bo him VPBank care cho CBNV ty theo cp bc v thi gian cng tc
 • c tham gia cc kha o to ty thuc vo Khung o to cho tng v tr
 • Thi gian lm vic: t th 2 th 6 & sng th 7
 • Mi trng lm vic nng ng, thn thin, c nhiu c hi hc o to, hc hi v pht trin; c tham gia nhiu hot ng vn ha th v (cuc thi v th thao, ti nng, hot ng teambuiding...)

Job tags: Chuyn vin chnh Chnh sch IFRS - H Ni - TA
Follow
Save
Report

Similar Jobs

Career Advice to Find Better

Interview TipsResume & Cover LettersSalary NegotiationWork Life Balance
Last Updated: 28-05-2024 08:55:08 PM
Home Jobs in Hanoi Chuyên viên chính Chính sách IFRS - Hà Nội - TA119
Beware of Scammers

We don’t charge money for job offers