CEO Assistant - External Affairs

CEO Assistant - External Affairs

Persolkelly
Not Specified
Not Specified

Job DescriptionTRỢ L I NGOI
 • ịa iểm lm việc: Cầu Giấy, H Nội

Mô tả công việc:
 • Tiếp nhận các chỉ ạo v trực tiếp thực hiện các chương trình hợp tác i ngoại theo ủy quyn của Chủ tịch HQT/Tổng Giám c tại công ty tập on v các công ty thnh viên
 • Trợ giúp Chủ tịch HQT/Tổng Giám chăm sóc, duy trì, phát triển các mi quan hệ với Bộ/Ban/Ngnh i tác, khách hng quan trng theo dõi v thúc ẩy các chương trình hợp tác i tác.
 • Hỗ trợ công tác tổ chức, triển khai các chương trình, sự kiện,các buổi gặp gỡ/trao ổi thông tin/ký kết hợp tác với với Bộ/Ban/Ngnh, i tác, khách hng quan trng.
 • Xây dựng, triển khai chiến lược i ngoại, hình ảnh, thương hiệu cá nhân của Chủ tịch HQT/Tổng Giám c trên a dạng các kênh truyn thông.
 • Hỗ trợ Chủ tịch HQT/Tổng Giám c trong công tác phiên dịch, biên dịch, chuẩn bị ti liệu, ghi chép v tổng hợp nội dung khi tham dự các buổi hội thảo, sự kiện i ngoại các buổi lm việc song phương, a phương với các tổ chức nước ngoi cũng như trong các hoạt ộng chuyên môn khác.
 • Sắp xếp lịch lm việc, lịch trình các buổi hp, chuyến công tác của Chủ tịch HQT/Tổng Giám c khi lm việc với các Bộ/Ban/Ngnh, i tác, khách hng quan trng
 • Hỗ trợ Chủ tịch HQT/Tổng Giám c theo dõi, tổng hợp thông tin hoạt ộng của các hiệp hội/tổ chức/CLB m Chủ tịch HQT/Tổng Giám c quản lý hoặc tham gia.
 • Theo dõi tiến ộ công việc phát sinh, r soát các văn bản, báo cáo ịnh kỳ của một s lĩnh vực/ bộ phận/công ty thnh viên m Chủ tịch HQT/Tổng Giám c ủy quyn phụ trách.
 • Thiết lập các biểu mẫu, thu thập, xử lý v phân tích thông tin cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch HQT/Tổng Giám c
 • Phi hợp với Ban MKT & Truyn thông tập on v các công ty thnh viên tổ chức các sự kiện quan trng của công ty.

Yêu cầu:
 • Nữ, ngoại hình sáng
 • Tt nghiệp ại hc trở lên
 • Có 02 năm kinh nghiệm trở lên tại các vị trí tương ương, trong ó có các kinh nghiệm lm việc với các Cơ quan Bộ, Ban, Ngnh, quan hệ Báo chí.
 • Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, tự tin
 • Linh hoạt, khéo léo trong xử lý tình hung, giải quyết vấn
 • Sử dụng Tiếng Anh thnh thạo, ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Tiếng Hn trong công việc

For any further support, please kindly contact me over the phone number Ms. Duong (+84)353 556 589 (Call/Zalo/Viber) or email: . Thank you.
#LI-PSKVN

Job Details

Employment Types:

Industry:

Other

About Persolkelly

Job Source : www.persolkelly.com.vn

Similar Jobs

People Also Considered

Data Not Available

Career Advice to Find Better

Simple body text this will replace with orginal content