Search by job, company or skills

Biên Phiên Dịch tiếng Nhật [ KCN Biên Hoà 2 - Đồng Nai ]

ICONIC Co., Ltd.

  Highlights

  Job Description

  More Info

  Recruiter Info

0-2 Years
a month ago
25 Viewed
0 Applied

Job Description

Job Description

Chng ti ang tm kim mt Bin Phin Dch ting Nht ti nng v chuyn nghip gia nhp i ng ca chng ti. V tr ny s ng vai tr quan trng trong vic h tr giao tip v hp tc hiu qu gia cc i tc Vit Nam v Nht Bn, ng thi m bo s chnh xc v mt m trong qu trnh truyn t thng tin.

Nhim V Chnh

 • Thng phin dch trong cc hi ngh, khi trao i vi cng ty chnh, cc c im lin quan.
 • Dch cc ti liu vn bn t VIT NHT, NHT VIT.
 • H tr thng dch gia ngi VIT vi ngi NHT khi trao i trong cng vic.
 • H tr phin dch cho ngi cng tc khi i cng tc hi ngoi (cng ty chnh, cc c im lin quan) v ngc li.
 • c o to, hng dn cc t ng chuyn mn v lnh vc sn xut MTR c nh.

Job Requirements

 • Bng cp: ti thiu N2(JLPT) hoc bng cp tng ng (Nat-test) - bt buc c chng ch.
 • Tt nghip Cao ng/ i Hc (u tin H Khoa Hc X Hi & Nhn Vn hoc H S Phm).
 • K nng: Nghe ni, c hiu tt ting Nht.
 • Thnh tho tin hc vn phng.
 • u tin ng vin c k nng, kinh nghim bin - phin dch hin trng trong cc cng ty sn xut ca Nht Bn.
 • u tin ng vin bit thm ting Anh hoc ting Hoa.
 • Phc li:
 • Thng tt t 2-2.5 thng lng.
 • Xt tng lng 1 ln/nm (thng 1).
 • Hin ti 1 thng ngh thm trung bnh 3 ngy th 7.
 • BHXH ng full lng trc tng ca.
 • Mua bn php thng nin x1.5 ngy cng khi khng s dng ht php.
 • C xe a n Hng Xanh (i hc Hutech) v ng t th c.

Job Workplaces

 • ng Nai - Vit Nam

Job Level

 • Nhn vin

Job Language

 • Ting Nht

Job Industry

 • Bin phin thng dch

]]
Follow
Save
Report

Similar Jobs

Career Advice to Find Better

Interview TipsResume & Cover LettersSalary NegotiationWork Life Balance
Last Updated: 13-06-2024 10:47:01 AM
Home Jobs in Dong Nai Biên Phiên Dịch tiếng Nhật [ KCN Biên Hoà 2 - Đồng Nai ]
Beware of Scammers

We don’t charge money for job offers