You searched for:

claims quality assurance jobs

Refine Search

Top Employers

 • 23
 • 27
 • 33
 • 23
 • 20
 • 19
 • 25
1 - 40 of 44 Job(s)
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: publications, inspection, quality assurance...repairs, conducting, , leade
  Summary: -this position will start as QA leader -Approves incoming materials by confirming specifications; conducting visual and measurement tests; rejecting and returning unacceptable materials. -Approves..
  Phu Tho
  2-2 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: gi, quality assurance
  Summary: - Phê duyệt nguyên liệu đầu vào bằng cách xác nhận các thông số kỹ thuật; tiến hành kiểm tra trực quan và đo lường; từ chối và trả lại các nguyên liệu không được chấp nhận. - Theo dõi quá trình sả..
  Hung Yen
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: monitor, draft quality assurance... management, quality assurance, assurance..., testing, reporting, quality assurance
  Summary: Draft quality assurance policies and procedures. -Interpret and implement quality assurance standards. -Evaluate adequacy of quality assurance standards. -Devise sampling procedures and directions..
  Dong Nai
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: quality, draft quality assurance... and procedures, inspection, quality assurance..., monitor, sampling, quality system, risk
  Summary: -Draft quality assurance policies and procedures. -Interpret and implement quality assurance standards. -Evaluate adequacy of quality assurance standards. -Devise sampling procedures and direction..
  Binh Duong
  1-3 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: software, design, quality assurance
  Summary: • Study customer’s requirement and framework, create design documents, implementation and coding of solutions. • Generate unit tests to ensure the products are being tested thoroughly to produce q..
  Ha Noi
  2-2 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: monitor, draft quality assurance... management, quality assurance, assurance..., testing, reporting, quality assurance
  Summary: Trách nhiệm: Tối đa hóa doanh số bán hàng Nhận khách hàng mới Nhiệm vụ công việc: - Lập danh sách bán hàng - Nghiên cứu khách hàng và thông tin thị trường - Tiếp cận khách hàng bằng điện thoại, em..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: quality, draft quality assurance... and procedures, inspection, quality assurance..., monitor, sampling, quality system, risk
  Summary: 1. RECEPTIONIST ROLE: - Answer phone, Welcome guest, Prepare drinking water, Take note complaints of customers. - Manage mail in – mail out: receive mail in and send to staff, contact to the vendo..
  Ho Chi Minh
  1-1 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: quality, draft quality assurance... and procedures, inspection, quality assurance..., monitor, sampling, quality system, risk
  Summary: * Report to: Sales Director (Taiwanese) [English] - Assist the Director to complete the work plan and business goal of the year. Make forecasts and annual plans for sales to achieve the sales targ..
  Binh Duong
  3-6 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: regulations, manager, ... , head, management, office, is
  Summary: -Coordinate with QA/QC department of Japanese head office in Japanese. -Instruct the subordinate and related department -Quality control based on ISO 9001 regulations -Improvement and correction o..
  Dong Nai
  5-5 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: cng, , cch, lng, ph
  Summary: - Duyệt nguyên liệu đầu vào: xác nhận thông số kỹ thuật; làm test hình thức và đo lường; từ chối và gửi trả các nguyên liệu không đạt yêu cầu. - Thông qua quá trình sản xuất: xác nhận thông số kỹ ..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: , analysis, monitor..., implementation, 5s, safety, supplier, ...operations, product quality
  Summary: 1. Building quality objectives and policies and implementing quality policies 2. Develop quality control procedures to prevent inappropriate incidents arising in the production process 3. Organizi..
  Binh Duong
  5-5 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: schedule, worker, preparation, quality... control, safety, warehous
  Summary: *Managing around 20 members - Warehouse site management - Safety / quality control - Field worker guidance - Work schedule adjustment / preparation of prepared materials etc
  Dong Nai
  30-30 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: manager,
  Summary: (Expected job) -Train the staff to be next leader, next supervisor and next manager. (Others) - Be able to give technical advice. - Pursuing production efficiency, cost management, quality control..
  Binh Duong
  25-30 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: japanese, sales, flexibility, quality... control, figures, trends, devisin
  Summary: - Analysing past sales figures/trends to anticipate future product needs. - Devising a merchandise plan using the above techniques. - Relaying the merchandise plan to the buyer who, in turn, can ..
  Hoa Binh
  1-1 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: claims, forwarding, insurance, dat
  Summary: * Receive complaints from customers, monitor the implementation of records, record keeping and discussion meetings, resolve complaints with customers. * Issue, monitor and preserve documents relat..
  Binh Duong
  2-2 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: construction, mediation, real estate, claims
  Summary: * Report to: Legal Manager * Job Scope(s): - Conduct due diligence of target companies and provide legal advice, structure of M&A deals; - Draft and review transactional documents i.e. NDA, MOU, S..
  Vinh Phuc
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: claims, insurance, data managemen
  Summary: Responsibility & authority: 1. Building and managing the business of the Corporation nationwide. 2. Business Planning, Implementation. 3. Supervising business activities. 4. Marketing and sales: 5..
  Hoa Binh
  3-3 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: , manager, frp, insulation, coi
  Summary: ※Same to Sub Manager's popsition - EPE company in Vietnam (Motor coil) - FRP for Head office in Japan - Test the finished product to instruct 4 QA/QC staff - Manage and educate QA/QC staff and 3 Q..
  Binh Duong
  25-25 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: , manager, frp, insulation, coi
  Summary: ※Same to Leader's popsition - EPE company in Vietnam (Motor coil) - FRP for Head office in Japan - Test the finished product to instruct 4 QA/QC staff - Manage and educate QA/QC staff and 3 QA sta..
  Binh Duong
  30-30 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: management, adjustments,
  Summary: - Keeps measurement equipment operating by following operating instructions - Approves in-process production by confirming specifications - Communicating required adjustments to production supervi..
  Binh Duong
  3-3 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: vietnamese japanese, japanese, , cas
  Summary: - Control your production's quality with teammates - Make a report and documents about QA/QC in Japanese (translate Vietnamese ⇄ Japanese) - Keeps measurement equipment operating by following oper..
  Binh Duong
  2-2 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: audit, lin, worker, cho, , cng
  Summary: - Dịch tài liệu liên quan hệ thống quản lý chất lượng - Chuẩn bị tài liệu cho audit - Lập hướng dẫn công việc và đào tạo cho worker - Quản lý quy trình chất lượng - Công việc khác theo request
  Bac Ninh
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: cho, , c cuc, tin, cch, cng, lng, v
  Summary: Trách nhiệm: -Quản lý và chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ vấn đề QA trong nhà máy Nhiệm vụ công việc; -Có cuộc họp với tổng công ty bên Nhật Bản hàng ngày vào lúc 9 giờ sáng để chia sẻ báo cáo hàng ..
  Bac Giang
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: , sop, auditing, gmp, leader..., product quality
  Summary: ■To ensure GMP repuired for pharmaceutical manufacturing company ・Product release-related tasks ・Review that the GMP tasks (change control, deviation control, quality information handling, self-in..
  Binh Duong
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: , vt, sot, lp, ci tin, cp, lng, v
  Summary: • Phân tích và sửa sản phẩm lỗi tại nhà máy và theo phản hồi của khách hàng • Tổng hợp lỗi sản phẩm để báo cáo cho quản lý hoặc khách hàng • Thiết lập, thực hiện và duy trì việc kiểm soát chất lượ..
  Hung Yen
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: training, cho, , tin, sot, lp, kt, ci ti
  Summary: - Trao đổi với khách hàng về yêu cầu của dự án để lập kế hoạch chi tiết cho test team, và quản lý tiến độ của team. - Review tài liệu test, thực hiện test scenario - Kiểm soát, theo dõi kết quả te..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: , operator, safety, quality
  Summary: -Create job files and initiate Quality Audit Forms -Time stamp products -Check product for defects according to company quality standards and documenting defects on Quality Audit Forms -Review def..
  Binh Duong
  1-1 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: manufacture, designer, mold, japanese, manager, design, production control
  Summary: - QA - QC - Cooperate with ISO staff and improve company
  Binh Duong
  30-30 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: test cases, iso 9001, japanese,
  Summary: They offer inspection services for goods produced outside of Japan to ensure that they are high quality. Products they inspect are toy, clothes, shoes, bag, and stuffed animal. ※Pay attention - Th..
  Dong Nai
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: front-end, web, c, , business
  Summary: - Đam mê với Ruby on Rails và có khả năng phát triển các ứng dụng web có sự tương tác dày đặc giữa server và người dùng bằng framework này - Ở phía server, bạn sẽ triển khai các business logic, vậ..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: , management, factory manager
  Summary: This position's role Factory manager -Top position of the factory, the recruiter wants the candidate to promote this position at latest 2 month Factory Leader - Probational Period's role in this p..
  Binh Duong
  30-30 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: qa
  Summary: 顧客対応 品質管理 ・サイズ規格、素材管理、異物検査 ・サンプル、本生産チェック ・客先クレームの対応とフィードバック(分類化したデータベース作成 ①QC部門:不良品出ないように検査体制整え、またはクレーム対応、お客さんが来訪時の工場監査対応 ②QA部門:各種の国際規格に合うように製品作り体制を整え書類などの申請などの書類仕事
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: , management, factory manager
  Summary: -Management of 2 team (QA/QC team / Production team) -Production planning -Checking the process -Delivery date management and stock management -Pointing out mistakes of worker, manage workers -Com..
  Binh Duong
  3-3 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: japanese, , managers, productio
  Summary: -Management of this factory and 4 departments (Production Control / Technical / QA/QC / Production) -Cooperate with all 2 managers and 1 vice factory manager -Management of all employees in this f..
  Dong Nai
  5-5 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: supervisor, vi, lin, bo, , cng
  Summary: Bộ phận quản lý chất lượng: - Mức lương: AM (900USD ~ 1100USD). Supervisor (700USD~900USD) - Làm các công việc liên quan đến QA/QC tại bộ phận đảm bảo chất lượng - Đối ứng với khiếu nại của khách ..
  Hung Yen
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: department manager, c, adjustments, coaching, production supervisor, inspection, instructions
  Summary: - Coaching to other staffs - Approves incoming materials by confirming specifications - Approves in-process production by confirming specifications - Communicating required adjustments to producti..
  Dong Nai
  1-2 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: supporting, hit, assignment, sales manager, manager, lcl, forwarding, fcl
  Summary: -Draft quality assurance policies and procedures. -Interpret and implement quality assurance standards. -Evaluate adequacy of quality assurance standards. -Devise sampling procedures and direction..
  Dong Nai
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: cha, c, cp, cng c, r sot, tra, cng ci, ca, bo, tr, cho, tin, sot, lp, lng, php, gi
  Summary: * Trách nhiệm: - Có trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất, điều chỉnh, kiểm soát, hỗ trợ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp giải pháp, giám sát, rà soát, giải quyết các vấn đề trong quá trình sản x..
  Hai Duong
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: c, pe
  Summary: -Draft quality assurance policies and procedures. -Interpret and implement quality assurance standards. -Evaluate adequacy of quality assurance standards. -Devise sampling procedures and direction..
  Dong Nai
  3-3 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: leader, conducting, office, database, factory, japanese, visual, head, manufacturing, inspection, manager
  Summary: - At first you should work with the workers at the factory - This company is established around 1 year ago, so you should think about the process of manufacturing and suggest to leader with wokers..
  Long An
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
Are these jobs relevant for you?
We will use your feedback to improve future recommendations
Get jobs in your inbox