You searched for:

asp. net jobs

Refine Search

Top Employers

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
1 - 1 of 1 Job(s)
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: mvc, developer, dot net
  Summary: - Phát triển các ứng dụng dựa trên Sharepoint. - Thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng sử dụng # và ASP.NET MVC. - Làm việc với end-user để xác định các yêu cầu của phần mềm. - Nhận chuy..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
Are these jobs relevant for you?
We will use your feedback to improve future recommendations
 
Get jobs in your inbox