You searched for:

architech revit jobs

Refine Search

Top Employers

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
1 - 1 of 1 Job(s)
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: bom, co, vi, ca, bim cho, revit... cho, c lin, vt, sot, xp, cp, revit, r
  Summary: Sử dụng Revit để tạo mô hình dựa trên các mẫu của công ty ● Tạo nhóm và đảm bảo mức độ chi tiết phù hợp theo giai đoạn sản xuất của dự án. ● Tạo bộ công việc, sắp xếp tập tin trung tâm và cục bộ c..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
Are these jobs relevant for you?
We will use your feedback to improve future recommendations
 
Get jobs in your inbox